رویداد ها

پیش نشست تخصصی اولین همایش بازار سرمایه با موضوع چالش ها و فرصت های تامین مالی شرکت های دانش بنیان

By |شهریور 1, 1402|Categories: آکادمی|Tags: |

«تامین مالی تولیدات فناورانه» اولین محور گفتگو در «فینوتاک»

By |مرداد 24, 1402|Categories: آکادمی|Tags: , |

اولین نشست«فینوتاک» با موضوع «تامین مالی تولیدات فناورانه» روز دوشنبه 23 مرداد ماه 1402 در برج فناوری شریف برگزار شد. فینوتاک چیست؟ فینوتاک، تاک‌شو معرفی چالش‌های تامین مالی شرکت‌های SME، شرکت‌های صنعتی، دانش‌بنیان و فناور است. در این تاک‌شو ما با یکدیگر درباره این چالش‌ها و فرصت‌ها به گپ و گفت می‌نشینیم. اهداف ما در فینوتاک هدف ما در [...]

Scroll to Top